Мақолаҳо

ХЎРОКИ ПАРҲЕЗӢ БАРОИ БЕМОРОНИ ДИАБЕТИ ҚАНДИ ВОБАСТА АЗИНСУЛИН

Хайров Х.С.

Маркази ҷумҳуриявӣ оид ба масъалаҳои ғизо

Хўроки парҳезӣ яке аз қисмҳои асосӣва ҷудонашавандаи табобати беморони диабети қанд мебошад. Хўрок омилест, ки ҳамеша ба ҷисми инсон, ҳолати саломатӣва қобилияти меҳнат таъсир менамояд. Ташкили хўроки дуруст иқтидори муҳофизатии ҷисмро нисбат ба таъсири омилҳои муҳити зист мустаҳкам менамояд. Дар он ҷое, ки танзими тиббии табобати парҳезӣнест, дар он ҷо табобати пурарзиш ва таъсирбахш нест.

Ташкили хўроки парҳезӣ- маҷмўи чорабиниҳои муҳимро дар бар гирифта яке аз усулҳои асосии табобат, дар амал ҷорӣнамудани табобати парҳезӣмебошад. Умуман, ҳамаи чорабиниҳои ташкили хўроки парҳезӣдар муассисаҳои муолиҷавӣва пешгиркунандаи беморӣаз ду нуқтаи назар дида баромада мешавад. Якум – ин ташкили чорабиниҳо ва дуюм ҳама он чӣки ба қайди маҳсулот ва маблағҳои ҷудошудаи он тааълуқ дорад. Қатиъян риоя намудани ин ду омил кафолати дар муассисаҳои тиббию санитарӣамалан ба пуррагӣташкил ва риоя намудани принсипҳои асосии хўроки парҳезиро медиҳад.

Диабети қанди вобаста аз инсулин (ДҚВИ), навьи 1 дар байни кўдакон, наврасон ва ҷавонон бисёртар паҳн шуда, бештар авлодӣ мебошад.

Сабабҳои пайдоиши диабети навъи 1(ДҚВИ)

Ин намуди диабет якуякбора сар зада бо аломатҳои (симптомҳои) тезу тунд ҷараён меёбад.

Яке аз сабабҳои асосии пайдоиши ин намуди диабети қанд – ҳангоми бемориҳои вирусӣ(зарпарвин, сурхакон, сурхча, ҳерпис, паротити эндемикӣ) системаи иммунитети инсон ба ҷавоби вирус аз ҳад зиёд антителаҳо хориҷменамояд ва онҳо ҳуҷайраҳоиғадуди зери меъдаро нобуд мекунанд.

Дар сарзадани диабети қанди намуди 1 зарбаи фикронӣ(шахс дар кўдакӣи ва наврасӣдучор шудааст) нақши калонро мебозад.

Сабабҳои дигари саршавии бемори ин газаки ғадуди зери меъда, латхўрӣ ва ҷарроҳии он низ шуда метавонанд.

Яке аз сабаби дигари пайдоиши диабети қанди инсулинвобаста, ин кам истеъмол намудани сафедаҳо ва аминокислотаҳо мебошад (таркиби инсулин аз сафадаҳо иборат аст). Вайроншавии ҳосилшавии ферментҳо вануқсонҳои авлодии бета ҳуҷайраҳо низ сабабгори диабети қанд шуда метавонанд.

Нишонаҳои ДҚВИ,чӣхеле, ки дар боло зикр карда шуд, тезу тунд сар мешаванд:

 • беқуватии умумӣва мушакҳо пайдо мешавад (ин гуна беморон ҳама вақт дароз кашида хобидан мехоҳанд);
 • зиёдшавии иштиҳо ва айни замон камшавии вазни бадан;
 • пешобронии бисёр, на танҳо рўзона балки шабона ҳам (тоҳато пайдоиши энурез – пешобронии шабона, нигоҳ надоштани пешоб);
 • ташнагии зиёд, ки бо нўшидани об қонеъ намегардад. Бемор метавонад то 5 литр об дар як шабонарўз истеъмол намояд (меъёрии шабонарўзи2 литрро ташкил менамояд);
 • ташнагии доимии даҳон;
 • эҳтимолияти пайдоиши хориш дар узвҳои таносул, пайдоиши пучакҳои дер сиҳатшаванда.

Пеш аз ҳама қайд намудан зарур аст, ки парҳез ҳангоми намуди 1 (вобастаазинсулин, ДҚВИ) азнамуди 2 (новобастаазинсулин, ДҚНИ) фарқмекунад.

Ҳангоми тавсияи парҳез ба беморони ДҚВИ ба калориянокии ғизо диққат дода мешавад ва истифодабарии қариб тамоми озуқавориҳо раво мебошад. Миқдори ғизои истеъмолшуда ба таври воҳидинони (ВН) баҳо дода мешавад. Ба беморони ДҚНИ, ки бисёри вақт онҳоро вазни зиёдати ҳамроҳ аст, истеъмоли ғизоҳои камкалория тавсия карда мешавад.

Омилҳое, ки ба суръати ҷаббиши карбогидратҳо таъсир мерасонанд:

1.Намуди карбогидратҳо: карбогидратҳои оддӣ босуръат ва мураккаб бошад оҳиста ҷаббида мешаванд.

 1. Ҳарорати ғизо – хўроки хунук дертар ҷаббида мешавад.
 2. Таркиби ғизо – агар ғизо аз маҳсулоти дурушту донадор ва нахҳои ғизодор тайёр карда шуда бошад онгоҳ ҷаббиши он мушкилтар мегардад.
 3. Мавҷудияти чарб дар ғизо ҷабидашавии карбогидратҳоро паст менамояд.
 4. Баъзе доруҳои қандпасткунанда, аз ҷумла глюкобай суръати ҷаббиши карбогидратҳоро паст мекунад.

Аз ҷиҳати ҷаббишашон карбогидратҳо ба 3 қисм ҷудо мешаванд:

 • карбогидратҳое ки қанди хунро фаврӣ мебардоранд – миқдори қанд дар вақти хўрок истеъмол намудан дар ковокии даҳон баланд мегардад;
 • карбогидратҳое ки қанди хунро тез баланд менамояд – миқдори қанди хун баъди 10-15 дақиқаи хўрокхурӣ баланд мегардад;
 • карбогидратҳое, ки қанди хунро оҳиста баланд менамояд – миқдори қанди хун баъди 20-30 дақиқаи истеъмоли хўрок баланд мегардад.

Хусусиятҳои гуруҳҳои алоҳидаи озуқаворӣ

Барои беморони диабети қанд маҳсулотҳои озуқаворӣба се қисм тақсим мешаванд:

1.Ғизоҳои истеъмолшавандае, ки пеш аз хўрдан миқдорашонро ба воҳиди нонӣ(ВН) гузаронидан лозим аст.

 1. Озуқавориҳое, ки ба воҳиди нонӣ(ВН) гузаронидан шарт нест ва чӣқадар хоҳиш бошад метавон истеъмол намуд.
 2. Ғизоҳое, ки дар шароити муқаррарӣҳоҷати истеъмол нест(ин маводҳо фақат дар ҳолати паст шудани миқдори қанди хун истеъмол мешаванд).

Воҳиди нонӣ(ВН) барои иваз намудани маҳсулотҳои озуқаворӣ бо назардошти баҳо додани миқдори карбогидратҳо истифода бурда мешавад: як ВН ба 12 гр. карбогидратҳо ё ба 50 ккал энергия баробар аст.

Аз гуруҳи «шириниҳо» қанди оддӣ, асал, шарбатҳо, нўшокиҳои ширин, мураббо, компоти ширин, маҳсулоти қаннодӣ (торт, кулчақандҳо, печени, ҳамаи намуди конфетҳо), яхмос, ангур, харбуза дохил мешаванд. Ин маҳсулотҳо қанди хунро дар лаҳзаи хеле кўтоҳ баланд менамоянд ва барои беморони навъи 1 ва ҳам навъи 2-итавсия карда намешаванд.

Аз «маводҳои ордӣва ярма»нонҳои аз навъи 2 боло, нони сиёҳ, ярмаҳои марҷумак ва ҷав тавсия карда мешаванд.

Меваҳо ва буттамеваҳояке аз маҳсулотҳое мебошанд, ки миқдори қандро тез баланд менамоянд. Аз тарафи дигар ин маводҳо сарчашмаи витаминҳо, макро ва микроэлементҳо мебошанд. Номгўи меваҳо ва буттамеваҳое, ки ба беморони диабети қанд тавшия шудаанд ниҳоят гуногунанд: себ, нок, ситрусҳо, тарбуз, зардолу, шафтолу, олу, анор, олуболу, гелос, қулфинай, қот, зирк, ангат ва ғайра.

Шарбати меваҳо (аз сабаби набудани нахҳои ғизогӣдар таркиби онҳо) фақат барои бартарафсозии гипогликемия истифода бурда мешаванд. Аз ин xулоса кардан мумкин: чиқадаре, ки ғизо сахт, дурушт ва хунук бошад, ҳамон қадар барои беморони диабети қанд фоидаоваранд.

Маҳдуд намудани чунин меваҳо дар ратсиони беморони диабети қанд: ангур, анҷир, харбуза, банан, ананас, хурмо ва хушкмеваҳо (мавиз, ғўлинг) тавсия карда мешавад.

Таркиби сабзавотҳо аз нахҳои ғизогӣ, қанди озод, миқдори ками чарб ва карбогидратҳо ва ғайра бой аст. Дар таркиби картошка бисёртар карбогидрат (крахмал) вуҷуд дорад. Барои ҳамин ҳам миқдори онро ба вояи нон (ВН) гардонида, истеъмол намудан лозим аст. Як дона картошкаи ҳаҷми миёна ба 1 ВН баробар аст.

Аз сабзавотҳо барои беморони диабети қанд тамоми намуди карам, сабзӣ, шалғам, шалғамча, помидор, бодиринг, каду, боимҷон, лаблабу, пиёзи кабуд ва бехпиёз, барги салат, торон, кабудӣ(шиббит,гашнич), замбурўғҳо тавсия карда мешаванд.

Маҳсулотҳои ширӣ(шир, сашир, ҷурғоти равғаннокиаш гуногун) аз руи ҳисоби 1 стакон = 1 ВН.

Маҳсулотҳои гуштӣ ва моҳӣдар ҳолати тозаи бирён ё дампаз (гўшти гов, буз, мурғ, моҳӣ) миқдори қандро на он қадар зиёд менамоянд. Аммо ба ҳасибҳокрахмал; ба қиммакабоб (котлетҳо) нон ва картошка; ба тухмбирён (омлет) бошад орд ҳамроҳ карда мешавад.

Аз машруботи спиртӣ- истеъмоли ҳамаи намудҳои май ва пиво, ки миқдори қанд дар таркибашон аз 5% зиёдтар аст, манъ карда мешавад. Фақат майи худтайёркарда, ки миқдори қанди он камтар аз 3-5% ро ташкил менамояд, дар ҳаҷми 150-200гр. раво дониста мешавад. Аз машруботи спиртии сахт истеъмоли арақ ва коняк (бренди, виски ва ғайра) 75-100 гр. иҷозат дода мешавад (ҳангоми истеъмоли мунтазам – на зиёдтар аз 30-50гр. дар як шабонаруз). Истеъмоли зиёди машруботи спиртӣба ғадуди зери меъда таъсири манфӣмерасонад, қанди хунро зиёд намуда, баъди 4-5 соат сатҳи қандро якуякбора кам менамояд, ки ба ҳолати гипогликимия оварда мерасонад.

Миқдори маводҳои озуқаворӣ, ки ба як воҳиди нони (ВН) баробар аст

Номгўи маҳсулотҳоМиқдори маҳсулот, ки дорои 1 ВН мебошад
гр.ченак
Нон ва маҳсулотҳои нонӣ
Нағора, чубчаҳои нонӣ15
Нон, кулча121 бурида
Нони хушк201 бурида
Нони қоқи куфта151 қошуқи ошхурӣ
Нони ҷавин20½ стакон
Нони ҷав (ржаной)25½ стакон
Нони сабусдор30½ стакон
Чалпаки тунук (блины)1 донаи калон (чени тоба)
Чалпаки ғафс (оладьи)1 донаи миёна
Орд ва донагиҳо
Биринҷ152 қошуқча (қошуқча чойи)
Оҳари (крахмал) картошка152 қошуқча (қошуқча чойи)
Орди ҷуворимака152 қошуқча (қошуқча чойи)
Орди гандуми навъи аъло152 қошуқча (қошуқча чойи)
Маводҳои макаронӣ152 қошуқча (қошуқча чойи)
Донагиҳои гандумӣ, марҷумак, ярмаигандум (манная крупа), ярмаи ҷав(перловая), ярами ҷави русӣ(овсяная)201,5 қошуқи калон (столови)
Орди соя (сое)803 қошуқи калон
Мева ва мевабутагиҳо
Қоқи банан, себ, ғулинг,анҷир151 қошуқи калон
Мавиз, хурмои дароз (финики)20½ дона
Банан (бе пуст)60½ дона
Ангур8010-12донаи миёна
Хурмо901 донаи миёна
Ананас1051 тилим
Анҷир1103 дона
Анор1101 дона
Олича, гелос115¾ стакон
Хуч (шиповник)1201 стакон
Себ1201 дона
Олу1254 дона
Шафтолу1252 дона
Харбуза (бе пуст)1301 тилим
Бектошӣ(крыжовник)130¾ стакон
Зардолу1355 дона
Тарбуз (бе пуст)1351 тилм
Малина1401 стакон
Афлесун1501 дона
Нок, себи биҳи1501 дона
Норинҷ(грейпфрут)1851,5 дона
Клубника1901 стакон
Лимон4004 дона
Шарбати бе қанд
Ангур701/3 стакони 250 мл
Олу801/3 стакони 150 мл
Олуча, гелос901/2 стакони 250 мл
Себ, нок1001/3 стакони 250 мл
Афлесун1101/2 стакони 150 мл
Мандарин1201/3 стакони 150 мл
Грейфрут1302/3 стакони 250 мл
Клубника1603/4 стакони 250 мл
Малина1701/3 стакони 150 мл
Сабзавот
Картошкаи хушк301 қошуқи ошхурӣ
Картожкаи бурёнкардашуда401,5 қошуқи ошхурӣ
Куфтаи картошкагӣ301,5 қошуқи ошхурӣ
Чуворимака701 донаи миёна
Картошкаи обҷуш751 дона
Лаблабу1302 донаи миёна
Пиёзи бехии хом1302 дона
Лубиёгиҳои сабз1408 қошуқи ошхўрӣ
Сабзӣ1652 дона
Турб1852 донаи миёна
Занҷабили булғорӣ2255-6 донаи миёна
Карами сафед2551 сараки хурд
Гулкарам2651 сараки хурд
Каду285¼ кадуи миёна
Шалғамча3156-7 донаи миёна
Помидор3153 донаи миёна
Лубиё4005-6 қошуқи ошхўрӣ
Бодиринг5205-6 донаи миёна
Забуруғи сафеди тару тоза1090
Олуи кабуд1004 донаи миёна
Олуи сурх803 донаи миёна
Киви1502-3 донаи миёна
Маводҳои ширӣ
Шир, ҷурғот, саршири равғаннокиашгунонгун1 стакон
Кулчаи панирдор1 донаи миёна
Яхмос651/3 стакон
Нушокиҳо
Пивои парҳезӣ2001 стакон
Қаҳва, чойи бе қандБа ҳисоб гирифта намешавад
Шириниҳо
Шакар71 қошуқи ошхурӣ
Қанди лунда122,5 лунда
Печении паҳрезӣ12-153 дона
Асал151 қошуқи ошхурӣ
Квас1 стакон (200 мл)
Лимонад1 стакон (70 мл)
Ғайра
Самбусаи гўштӣ251 донаи миёна
Тушбераи мевагӣ252 дона
Тушбераи гуштӣ504 дона
Гушти қимма (котлета)1001 дона миёна
Ҳасиби оббпаз, ҳасибча1506 дона